Přírodovědné vzdělávání pedagogů

logo Česko-slovinské společnosti
Loga subjektů podílejících se na financování projektu Česko-slovinské společnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Dvouletý projekt z OP VK JmK na Přírodovědné DVPP


identifikace žádosti

projekt

žadatel projektu

partner projektu

popis projektu

území dopadu a realizace

klíčové aktivity

harmonogram

realizační tým

financování

harmonogram čerpání

horizontální témata

kategorizace pomoci

výběrová řízení

publicitaProgram 2014

Seznam účastníků praxe 2014

  1. termínu praxe
  2. termínu praxe

Osnova hodnocení 2014

  1. termín praxe
  2. termín praxe

Ohlasy a hodnocení účastníků 2014

Osvědčení o účasti na terénním přírodovědném DVPP 2014

Fotografie od lektorů a účastníků obou termínů praxe 2014

Didaktické materiály účastníků praxe 2014  1. Schválení žádosti o finanční podporu z OPVK od KÚ JmK
  2. Smlouva o realizaci grantového projektu
  3. Rozpočet projektu po úpravě JmK
  4. Doklad o právní subjektivitě žadatele